razítka servis

HTML barvy a jejich hexa kódy

Základní html barvy a jejich kódy

BarvaNázevKód
  Black #000000
  Aqua #00FFFF
  Blue #0000FF
  Fuchsia #FF00FF
  Gray #808080
  Green #008000
  Lime #00FF00
  Navy #000080
  Olive #808000
  Purple #800080
  Maroon #800000
  Red #FF0000
  Silver #C0C0C0
  Teal #008080
  White #FFFFFF
  Yellow #FFFF00


Doplňkové html barvy a jejich kódy

BarvaNázevKód
  Aliceblue #F0F8FF
  Antiquewhite #FAEBD7
  Aquamarine #7FFFD4
  Azure #F0FFFF
  Beige #F5F5DC
  Bisque #FFE4C4
  Blanchedalmond #FFEBCD
  Blueviolet #8A2BE2
  Brown #A52A2A
  Burlywood #DEB887
  Cadetblue #5F9EA0
  Chartreuse #7FFF00
  Chocolate #D2691E
  Coral #FF7F50
  Cornflowerblue #6495ED
  Cornsilk #FFF8DC
  Crimson #DC143C
  Cyan #00FFFF
  Darkblue #00008B
  Darkcyan #008B8B
  Darkgoldenrod #B8860B
  Darkgray #A9A9A9
  Darkgreen #006400
  Darkkhaki #BDB76B
  Darkmagenta #8B008B
  Darkolivegreen #556B2F
  Darkorange #FF8C00
  Darkorchid #9932CC
  Darkred #8B0000
  Darksalmon #E9967A
  Darkseagreen #8FBC8F
  Darkslateblue #483D8B
  Darkslategray #2F4F4F
  Darkturquoise #00CED1
  Darkviolet #9400D3
  Deeppink #FF1493
  Deepskyblue #00BFFF
  Dimgray #696969
  Dodgerblue #1E90FF
  Firebrick #B22222
  Floralwhite #FFFAF0
  Forestgreen #228B22
  Gainsboro #DCDCDC
  Ghostwhite #F8F8FF
  Gold #FFD700
  Goldenrod #DAA520
  Greenyellow #ADFF2F
  Honeydew #F0FFF0
  Hotpink #FF69B4
  Indianred #CD5C5C
  Indigo #4B0082
  Ivory #FFFFF0
  Khaki #F0E68C
  Lavender #E6E6FA
  Lavenderblush #FFF0F5
  Lawngreen #7CFC00
  Lemonchiffon #FFFACD
  Lightblue #ADD8E6
  Lightcoral #F08080
  Lightcyan #E0FFFF
  Lightgoldenrodyellow #FAFAD2
  Lightgreen #90EE90
  Lightgrey #D3D3D3
  Lightpink #FFB6C1
  Lightsalmon #FFA07A
  Lightseagreen #20B2AA
  Lightskyblue #87CEFA
  Lightslategray #778899
  Lightsteelblue #B0C4DE
  Lightyellow #FFFFE0
  Limegreen #32CD32
  Linen #FAF0E6
  Magenta #FF00FF
  Mediumaquamarine #66CDAA
  Mediumblue #0000CD
  Mediumorchid #BA55D3
  Mediumpurple #9370DB
  Mediumseagreen #3CB371
  Mediumslateblue #7B68EE
  Mediumspringgreen #00FA9A
  Mediumturquoise #48D1CC
  Mediumvioletred #C71585
  Midnightblue #191970
  Mintcream #F5FFFA
  Mistyrose #FFE4E1
  Moccasin #FFE4B5
  Navajowhite #FFDEAD
  Navyblue #9FAFDF
  Oldlace #FDF5E6
  Olivedrab #6B8E23
  Orange #FFA500
  Orangered #FF4500
  Orchid #DA70D6
  Palegoldenrod #EEE8AA
  Palegreen #98FB98
  Paleturquoise #AFEEEE
  Palevioletred #DB7093
  Papayawhip #FFEFD5
  Peachpuff #FFDAB9
  Peru #CD853F
  Pink #FFC0CB
  Plum #DDA0DD
  Powderblue #B0E0E6
  Rosybrown #BC8F8F
  Royalblue #4169E1
  Saddlebrown #8B4513
  Salmon #FA8072
  Sandybrown #F4A460
  Seagreen #2E8B57
  Seashell #FFF5EE
  Sienna #A0522D
  Skyblue #87CEEB
  Slateblue #6A5ACD
  Slategray #708090
  Snow #FFFAFA
  Springgreen #00FF7F
  Steelblue #4682B4
  Tan #D2B48C
  Thistle #D8BFD8
  Tomato #FF6347
  Turquoise #40E0D0
  Violet #EE82EE
  Wheat #F5DEB3
  Whitesmoke #F5F5F5
  Yellowgreen #9ACD32Colors of the 6X6 Color Cube
Hex RGB Color Values Indicated
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
#FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
#FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
#FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000

#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
#CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
#CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
#CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000

#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
#9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
#9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
#9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000

#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
#6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600
#6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300
#6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000

#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900
#3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600
#3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300
#3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000

#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00
#0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900
#0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
#0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300
#0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000
Color NameHexadecimal Code
whiteFFFFFF
whitesmokeF5F5F5
gainsboroDCDCDC
lightgreyD3D3D3
silverC0C0C0
darkgrayA9A9A9
gray808080
dimgray696969
black000000
darkslategray2F4F4F
slategray708090
lightslategray778899samobarvící razítka Colop samonamáčecí razítka prodej výroba e-shop kulatá razítka prodej výroba e-shop oválná razítka výroba prodej e-shop datumky s textem sestavovací razítka prodej výroba e-shop

Levná razítka - výroba, prodej, e-shop

www.razitkaservis.cz | RazitkaServis.cz – výroba, prodej a servis razítek, změny textů, adres, doplňování barev, výměny polštářků i štočků, eshop razítko